top of page

Haluts - ja sionistinen liike Suomen juutalaisnuorison parissa

Suomessa yleensä ja Viipurissa erityisesti on viime aikoina nuorison keskuudessa virinnyt haluts- ja sionistinen liike. Juutalainen nuoriso Suomessa huomaa, että heidän on hetki hetkeltä vaikeampi käsittää mikä onkaan maan talouselämän tila. Älymystöllä on suuria suuria vaikeuksia, kun se haluaa korkeakoulutusta valmistuttuaan sopeutua maan elämään; kilpailu on kovaa. Ei-juutalainen intellektuelli ei kohtaa erityisen ilahtuneena akateemista juutalaista, joka haluaa astua virkaan vapaassa ammatissa. Sitäkin vaikeampaa on akateemisen juutalaisen sovittaa itsensä valtion virkamieheksi. Suomella on runsaasti omaa älymystöä ja siksi juutalaisille on tilaa vain vähän. Asema ei ole helpompi juutalaisten sillä osalla, jolla ei ole akateemista koulutusta. Toimialalla, millä valtaosa juutalaisista itsensä työllistää, valmisvaatealalla, menee päivä päivältä huonommin ja se liukuu pikkuhiljaa suomalaisten käsiin. Juutalaiset yrittävät mukautua produktiivisempiin ammatteihin, kuten tekniikkaan, käsityöläisammatteihin jne, mutta se ei ole helppoa; kaikki virat on täytetty ja uusia kilpailijoita ei hyväksytä, eritysesti nyt lama-aikana. Samaan aikaan liikkuu huhuja, että Palestiinassa on työtä tarjolla ahkerille ihmisille eikä siellä ole työttömyyttä. Juutalaiset nuoret alkavat harkita vakavasti Palestiiinaan lähtemistä ja tulevaisuuden rakentamista omassa kodissa. Täytyy siis tehdä valmisteluja Palestiinaa varten. Helsingissä on hepreankerho, jonka parissa nuoriso kokoontuu joka sunnuntai; siellä pidetään yllä intoa hepreaa kohtaan, keskustellaan, lauletaan Palestiiina-lauluja, ja näin nuoret rakastuvat entistä enemmän hepreankieleen. Nuorisojärjestö "Hathija", joka on nykyisin puhtaasti sionistinen, järjestää eloisaa ja mielenkiintoista puuhaa sionistisessa hengessä; siellä luetaan innostuneesti kaikkea Palestiinaa koskevaa, juutalaista historiaa, ja näin nuoret viehättyvät yhä enemmän tähän työhön.

Myös Viipuriin on perustettu nuorten halus-ryhmä, joka on kiinnostunut työskentelemään Palestiinan hyväksi. Agudat Zion tukee tätä ryhmää kaikin mahdollisin keinoin. Se on mm. järjestänyt sille heprean kursseja. Kaksi kertaa viikossa pidetään johdettuja keskusteluja juutalaisten historiasta ja sionistisesta liikkeestä, elämästä Palestiinassa ja halusimien työstä. Vanhemman sukupolven keskuudessa ei miellä Viipurissa ole kovin monia kulttuuri-ihmisiä, ja akateeminen nuoriso pitäytyy toistaiseksi passsiivisena tätä työtä kohtaan ja pysyttelee etäämpänä. suuri kiinnostus nuorison parissa on johtanut siihen tosiasiaan, että tänä vuonna on Suomi ensimmäistä kertaa lähettänyt omia pioneerejaan Palestiinaan. Suomessa ei kuitenkaanole nuorisoa ole valmennettu ideologisessa ja produktiivisessa mielessä. Vastedes Suomi lähettää pioneereiksi paremmin valmistautuneita nuoria, jotta he sopeutuisivat nopeammin elämään Palestiinassa ja etteivät he, taivas varjelkoon, kävisi rasitteeksi maalle, eivätkä pettyisi. Palestiinassa täytyy työskennellä raskaasti ja tuotteliaasti. Nyt tänne ajatellaan perustaa Hakhshara nuorille, jotka ovat kiinnostuneita Palestiinasta ja aikovat ennemmin tai myöhemmin matkustaa sinne. On muodostettu Hakhshara-komissio, joka huolehtii siitä, että nuorisomme saisi mahdollisuuden viettää kesän maataloutta harjoittellen. On aiottu vuokrata oma maatila, millä nuoret voisivat työskennellä yhdessä ja paneutua vaapaa-aikoinaan kulttuuriasioihin. Nuoret toivovat, että juutalaiset seurakunnat auttavat heitä rahallisesti ja auttavat toteuttamaan suunnitelman, jolla on suurta merkitystä juutalaisnuorille. - Sekä Helsinkiin että Viipuriin on perustettu partiojärjestö, joka paneutuu myöskin kulttuurityöhön. -Viipurilaiselle varhaisnuorisolle tehdään tutuksi palestiinalaista elämänmuotoa. On hyvin tärkeätä, että akateeminen nuoriso tukee Viipurin juutalaista partioliikettä, ottaa osaa ja auttaa kehittämään sitä, jotta sen työ olisi eteenpäin vievää ja että lapset kiinnostuisivat siitä yhä enemmän.

Jakob Bassin

Viipurin Agudat Zionin puheenjohtaja

Featured Posts
Päivityksiä tulee pian
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Tunnisteita ei vielä ole.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page